Super Troopers 2 (2018)

Super Troopers 2

Super Troopers 2 (2018)
เมื่อข้อพิพาทชายแดนเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯและแคนาดา Super Troopers จะมอบหมายให้มีการจัดตั้งสถานีลาดตระเว ณ ทางหลวงในพื้นที่ที่มีการพิพาท

6.3
IMDB: 6.3/10 11,303 votes

N/A

USA

แจ้งหนังเสีย
streamango-com/ootloonckelbcapa/" width="700" height="430" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" frameborder="0">