Please Stand By (2017) เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย

Please Stand By

Please Stand By (2017) เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย
สาวผู้ป่วยเป็นออทิสติกที่ฉลาด แฟนเดนตายของ Star Trek วันหนึ่งมีการประกาศแข่งขันเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้ เวนดี้จึงรีบเขียนบทจำนวน 500 หน้าให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำไปส่งประกวด แต่อุปสรรคสำคัญคือที่ๆ เธอต้องเดินทางไปส่งงานนั้นอยู่ห่างไปถึงหลายร้อยไมล์เวนดี้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เธอพาพีท เจ้าหมาน้อยใส่กระเป๋าพร้อมกับเงินอีกจำนวนนึง เพื่อไปส่งบทให้ทัน สุดท้ายจึงทำให้เธอได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้

6.8
IMDB: 6.8/10 5,588 votes

N/A

USA

แจ้งหนังเสีย
streamango-com/tlkftpqppfrfopel/" width="700" height="430" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" frameborder="0">