Mother and Child (2009)

Mother and Child (2009)
7.2
IMDB: 7.2/10 10,493 votes

4 wins & 12 nominations.

USA, Spain

Mother and Child (2009)

ละครมีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้หญิงสามคน: ผู้หญิงอายุห้าสิบปีลูกสาวที่เธอยอมแพ้เมื่อรับเลี้ยงเมื่อสามสิบห้าปีก่อนและผู้หญิงที่ต้องการรับบุตรบุญธรรมของเธอเอง

แจ้งหนังเสีย