Dragonheart Battle for the Heartfire (2017) ศึกมังกร หัวใจโลกันตร์

Dragonheart Battle for the Heartfire (2017) ศึกมังกร หัวใจโลกันตร์
5.2
IMDB: 5.2/10 383 votes

USA

Dragonheart Battle for the Heartfire ศึกมังกร หัวใจโลกันตร์

เมื่อกษัตริย์กาเร็ธสิ้นพระชนม์ของเขาลูกหลานแฝดที่มีจุดแข็งเฉพาะของมังกรใช้พลังอำนาจที่สืบทอดต่อกันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์… เมื่อแหล่งกำเนิดพลังของDrago รู้จักกันในชื่อ Heartfire…ถูกขโมยไปกว่าบัลลังก์เป็นเดิมพัน พี่น้องจะต้องจบการแข่งขันด้วยดาบและเวทมนตร์หรืออาณาจักรอาจตก

แจ้งหนังเสีย