71 Into The Fire (2010) สมรภูมิไฟล้างแผ่นดิน

71 Into The Fire สมรภูมิไฟล้างแผ่นดิน

71 Into The Fire (2010) สมรภูมิไฟล้างแผ่นดิน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนสิงหาคม 2493 เกี่ยวกับการต่อสู้ในสงครามเกาหลีที่กุมชะตากรรมของเกาหลีใต้ โดยเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเข้าสู่เมืองพูซาน ส่งผลให้นักศึกษาจำนวน 71 คนร่วมกันอาสาสมัครหยิบปืนเพื่อต่อสู้กับทหารเกาหลีเหนือที่บริเวณแนวเส้น แม่น้ำนักดง ผ่านการเล่าเรื่องวีรกรรมของนักสู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละยิ่งใหญ่ โดยสร้างจากเรื่องจริงจากหน้าประวัติศาสตร์เกาหลี

 

7.4
IMDB: 7.4/10 4,476 votes

6 wins & 5 nominations.

South Korea

แจ้งหนังเสีย
streamango-com/tqmscntmqqakteoa/" width="700" height="430" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" frameborder="0">